HỘI THÁNH BOSTON OUTDOOR CAMPING 7/15-17/2016

Cảm tạ Chúa cho ngày trại hè Bồi Linh của HT Boston được vui vẻ, tốt đẹp và phước hạnh trong danh Chúa.  Diển giả trại hè Bồi Linh năm nay là Ms Trần Thiện Minh và Ms Nguyễn Quốc Cường.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s