Nhận Lời Khuyên

Để tôi cho tặng cho bạn một lời khuyên thật! Tôi đã tìm thấy cái gì đó mà tiền bạc không thể mua được và tôi muốn chia xẻ với bạn.

Tôi thường toại nguyện với cuộc sống. Nhưng một ngày kia, tôi bị đưa đến đối diện với một vấn đề thật trầm trọng. Đó là lời phán đơn giản trong Kinh Thánh: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3: 36).

Tôi luôn cảm thấy rằng tôi là con người đủ tốt, và rằng khi tôi chết đi, thì Thượng Đế sẽ để dành cho tôi một nơi trên Thiên Đàng. Nhưng sự thật mới lạ nầy thật giật mình! Vài tội lỗi bắt đầu đi vào tâm trí của tôi và tôi biết rằng tôi không bao giờ được tha thứ.

Nhưng, khi đọc Kinh Thánh, tôi đột nhiên bắt gặp những lời hứa lạ lùng: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8), và những lời: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Khi tôi hiểu rằng Chúa Giê-xu đã chết thế cho tôi, tôi tiếp nhận Ngài là Chủ và Cứu Chúa của tôi. Và như Lời Ngài đã hứa, Thượng Đế đã tha thứ những tội lỗi của tôi và ban cho tôi sự sống đời đời.

Bây giờ đây là lời khuyên của tôi cho bạn: Bạn cũng có thể tiếp nhận Đấng Christ. Những tội lỗi của bạn có thể được tha thứ và bạn có thề nhận sự sống đời đời!

Xin mời bắt đầu đọc sách Phúc âm Giăng hôm nay? Trong đó bạn sẽ khám phá làm sao mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết vì những tội lỗi của bạn và đã sống lại từ sự chết để ban cho bạn sự cứu rỗi. Nếu bạn có thể làm việc một triệu năm, bạn không bao giờ có thể mua được cuộc sống mới mà Thượng Đế ban cho bạn.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Sự Bắt Đầu Của Sự Cuối Cùng

Rev. Joseph Liddick

Đôi khi bạn có thể thấy nó đang đến. Có thể là thời tiết khi bạn nhìn coi những đám mây đen tụ lại với nhau và cảm thấy một sự đau nhức trong những khớp xương của bạn. Có thể nó là một sự nghỉ việc khi một huấn luyện viên thể thao bị bỏ đi sau vài mùa chơi thất bại và không nhận được sự nâng đỡ nào từ ban quản lý, những người hâm mộ, hay những cầu thủ. Có thể là một cửa hiệu bị phá sản sau những phong trào cạnh tranh và xói mòn căn cứ khách hàng của nó. Có thể nó là một sự chia rẽ trong nhà thờ sau vài tháng chọn ý kiến về những vấn đề không thỏa thuận được. Trong bất cứ trường hợp nào, tất cả những dấu hiệu đều ở đó. Bất cứ người nào nếu đã nhìn kỹ sẽ thì sẽ thấy rằng nó đang đến.

Chúa Giê-xu nói rằng sự trở lại của Ngài đến trái đất này sẽ giống nhiều như thế. Con người có thể nhìn thấy những dấu hiệu và biết rằng nó thì gần rồi, cũng giống như họ có thể quan sát một cây sung và biết rằng mùa hè gần đến bằng cách nhìn vào những cành và những cái lá non. Ngày và giờ thì không thể biết được, nhưng mùa vụ sẽ là bằng chứng cho tất cả những ai đang nhìn vào những dấu hiệu. Họ sẽ có khả năng thấy được nó đang tới. Vài dấu hiệu nào chúng ta nên cẩn thận quan sát?

Kinh Thánh cho biết rằng có ít nhất tám điều mà chúng ta nên cẩn thận quan sát:

1. Tình trạng chính trị náo động — Chúa Giê-xu đã nói rằng lúc bắt đầu những cơn đau đẻ của những ngày cuối cùng sẽ gồm có những trận chiến và tin đồn của những chiến tranh (Mác 13:8). Chỉ trong thế kỷ thứ hai mươi, chúng ta đã có hai chiến tranh thế giới, cái thứ hai trong hai chiến tranh được gọi là “chiến tranh để chấm dứt tất cả những chiến tranh.” Và mặc dầu sự thành lập Liên Hiệp Quốc để làm việc cho sự hòa bình của thế giới, đã có hơn 100 chiến tranh thuộc địa từ khi Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai. Mặc dầu Nga Quốc không còn là một sự đe dọa như là một sức mạnh vĩ đại, nhiều quốc gia khác lại có đường vào những vụ khí hạt nhân và phút chốc có thể đẩy thế giới tới những sự hỗn loạn bằng cách nhấn một cái nút. Sức lao động đã bắt đầu.

2. Những thiên-tai — Một cơn đau đẻ khác được Chúa Giê-xu nói đến là “những cơn động đất trong những nơi khác nhau, và những cơn đói kém” (Mác 13:8). Luôn luôn có những cơn động đất, những cơn đói kém, và những thiên-tai trên thế giới, nhưng thế kỷ này đã chứng kiến chúng nhiều hơn – những tai-họa với cường độ mạnh hơn. Chính chúng thì những điều này không thể gây nên sự lo lắng trong khải-huyền, nhưng được nhìn dọc theo những dấu hiệu khác, chúng cho biết rằng Thượng Đế đang cố gắng để gây nên sự chú ý của thế giới.

3. Tình trạng xã hội náo động — Thánh Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê rằng những ngày cuối cùng sẽ được đánh dấu bằng những lần khủng khiếp khi người ta trở thành những người yêu thích chính bản thân họ, những người yêu thích tiền bạc, thích khoe khoang, kiêu hãnh, lạm dụng, không vâng lời cha mẹ, không trung-thành, không thánh-thiện, không tình thương, không tha-thứ, vu-oan, không tự-chủ, tàn bạo, không là những người yêu thích điều tốt, phản bội, vội vàng, kiêu ngạo, và là những người yêu mến sở thích hơn là yêu mến Thượng Đế, có một dạng của sự sùng đạo nhưng lại từ chối quyền năng của nó (2 Ti-mô-thê 3:1-5). Chúa Giê-xu cũng nói rằng sẽ có một sự tăng lên về tính độc hại, và tình yêu của nhiều người sẽ trở nên lạnh nhạt (Ma-thi-ơ 24:12). Hãy đọc những báo, chúng thì ở đó rồi.

4. Sự từ bỏ tôn giáo — Chúa Giê-xu cho biết rằng trong những ngày cuối cùng nhiều người sẽ từ bỏ niềm tin (Ma-thi-ơ 24:10). “Đức tin một lần đã được truyền vào những thánh đồ” (Giu-đe 3) thì đang hao mòn từ từ qua thế kỷ này tới điểm mà Lời của Thượng Đế không còn có quyền lực trong trí óc của người ta nữa.

5. Tình trạng kinh tế bất ổn — Gia-cơ đã cảnh cáo những người giàu có rằng sự thịnh vượng của họ sẽ không giúp ích họ được trong những ngày cuối cùng (Gia-cơ 5:1-3). Khải Huyền 18 hình dung cảnh suy sụp của Babylon, một biểu tượng cho sự suy sụp của nền kinh tế thế giới. Nhiều vùng địa cầu đang kinh nghiệm điều này, và mặc dù những sự thịnh vượng mới trong nền buôn bán chứng khoáng của Mỹ, nó cũng bị tổn thương bởi vì những món nợ lớn và sự phụ thuộc toàn cầu. Nó không cần dùng một sự đẩy mạnh để đưa nền kinh tế thế giới vào một sự quay vòng.

6. Sự tái sanh của Y-sơ-ra-ên — Một số chỗ trong sách Cựu Ước nói đến sự tái sanh của dân Y-sơ-ra-ên vào những ngày cuối cùng, đặc biệt là sách Ê-xê-chi-ên 37. Ê-sai 66:8 còn nói rằng nó sẽ được sanh ra “trong một ngày,” mà đã đi qua vào ngày 14 tháng Năm, năm 1948. Kể từ đó Thượng Đế đã đồng hóavào một dân tộc Do Thái gồm nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ, và đã bảo tồn họ qua năm trận chiến với những láng giềng Ả-rập của họ. Người ta đã giác ngộ và xây dựng lại những hủy hoại xưa của những thành phố, tĩnh, và làng phố cổ. Tất cả điều này là một sự huyền diệu lớn mà chỉ ra cách không nhầm lẫn cho vai trò chiến lược của dân Y-sơ-ra-ên trong kế hoạch của Thượng Đế vào những ngày cuối cùng.

7. Sự truyền bá phúc âm — Chúa Giê-xu nói rằng “Trước hết Phúc Âm phải được rao truyền tới tất cả các dân tộc” (Mác 13:10). Chưa bao giờ trong lịch sử mà có một sự cố gắng tập trung như vậy để thỏa mãn Mệnh-lệnh Vĩ-đại như trong những ngày hướng về sự bắt đầu của mười thế kỷ mới.

8. Sự tăng lên về những người chống Chúa Giê-xu — Đây là một dấu hiệu mà được lập lại trong Cựu Ước (Đa-ni-ên 7), những sự giảng dạy của Chúa Giê-xu (Mác 13:14f.), Những lá thư của Phao-lô (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-12), và sách Khải-huyền (13:1-18). Người chống Chúa Giê-xu là một hình dáng thuộc khải-huyền mà sẽ tiến đến quyền lực thế giới vào những ngày cuối cùng. Ông ta sẽ điều khiển kinh tế và tôn giáo thế giới, và sẽ trả tiền công chiến tranh chống lại nhà thờ và dân Y-sơ-ra-ên. Nhiều người đã tìm kiếm để nhận biết ông ta qua nhiều năm với hình dáng đương thời nào đó, cách không nghi ngờ vài người giống với những phẩm chất của ông ta ở mức độ nào đó. Tuy nhiên, ông ta có thể sống ngay bây giờ và chỉ đợi đến lúc thuận tiện để nắm chính quyền.

Tôi có thể làm gì?

Bạn có thể đọc được những dấu hiệu không? Bạn có sẵn sàng cho sự trở lại gần đến của Chúa Giê-xu chưa? Bạn có thể chuẩn bị tấm lòng của bạn cho sự trở lại của Chúa Giê-xu ngay bây giờ nếu bằng đức tin bạn sẽ:

Thừa nhận rằng tội lỗi của bạn chia rẽ bạn khỏi Thượng Đế thánh thiện; ăn năn về tội lỗi của bạn; hiểu rõ rằng Thượng Đế yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài đã cho Con của Ngài xuống chết cho bạn và Ngài đã sống lại từ cõi chết trong sự chiến thắng; và cuối cùng hãy nhận Chúa Giê-xu vào cuộc đời bạn bằng đức tin. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng nếu bạn “xưng Đức Chúa Giê-xu ra bằng miệng của bạn và lòng bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì bạn sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9). Bạn có thể làm điều này ngay bây giờ bằng lời cầu nguyện sau đây:

Cám ơn, Thượng Đế, vì Ngài đã cho Con một của Ngài xuống chết thay cho con. Con biết rằng không có Con của Ngài thì con sẽ bị tách xa khỏi Ngài mãi mãi vì những tội lỗi của con. Con hối hận về những tội lỗi của con và mời Ngài vào cuộc đời của con để làm Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của con. A-men.

Đừng để bị rơi vào tình trạng không biết trước, giống như những người trong thời đại của Nô-ê và Lot (Ma-thi-ơ 24:37-39). Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự cảnh cáo dư dật để chúng ta có thể tìm đến Ngài và tham dự vào sự trở lại của Ngài.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Sự Cầu Nguyện Có Thể Cứu Hoa Kỳ Không?

Trong Nội Chiến, một người bạn của ông Abraham Lincoln là một người viếng thăm Tòa Bạch Ốc. “Vào một đêm tôi đã thao thức và không thể ngủ được Từ căn phòng riêng nơi mà vị Tổng Thống đã ngủ, tôi nghe những âm thanh rù rì. Theo bản năng, tôi đã đi vào, và ở đó tôi thấy một dấu hiệu mà tôi không bao giờ quên được. Đó là Tổng Thống, đang quỳ gối trước một quyển Kinh Thánh mở ra. Lưng của ông ta xoay về phía tôi. Tôi không bao giờ quên lời cầu nguyện của ông: ‘Ôi, Thượng Đế người đã nghe Sô-lô-môn trong đêm khi ông ta cầu nguyện và kêu xin cho sự khôn ngoan, xin hãy lắng nghe con . Con không thể hướng dẫn những công việc của đất nước này mà không có sự giúp đở của Ngài. Xin hãy lắng nghe con và cứu lấy đất nước này.'”

Khi những vị lảnh tụ của đất nước chúng ta đã hợp lại để viết Hiến Pháp, Benjamin Franklin đã đưa ra dự kiến rằng mỗi buổi hợp nên mở đầu bằng lời cầu nguyện. Franklin đã nói, “Tôi đã sống trong một thời gian dài, và tôi càng sống lâu bao nhiêu thì bằng chứng thuyết phục cho tôi càng thấy được sự thật này – Thượng Đế cai trị những công việc của loài người.”

Đất nước chúng ta thì tuyệt vời bởi vì nó được tìm thấy dựa vào Lời của Thượng Đế và lời cầu nguyện. Nhưng ngày nay sự cầu nguyện được thay thế bằng mưu đồ chính trị, chủ nghĩa duy vật, và một dấu hiệu lầm lẫn mà những công việc quốc gia và riêng tư của chúng ta có thể được làm mà không cần Thượng Đế. Nhưng ở vài nơi trong Hoa Kỳ, những lời cầu xin được lắng nghe như những cá nhân và những nhóm bắt đầu cầu xin Thượng Đế trong sự cầu nguyện. Nhưng toàn bộ đất nước này phải được chuyển sang sự cầu nguyện. Nhưng sự nguy cơ càng lớn, những sự hiểm nghèo càng trầm trọng, những khó khăn càng lớn mà đến nổi nó khẩn thiết rằng chúng ta phải nắm chặt vào Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện cho kế hoạch của Ngài.

Sự cầu nguyện có thể cứu Hoa Kỳ. Chỉ có một con đường giải quyết, và đó là khẩn cấp! Nếu chúng ta không quay về với Thượng Đế, chúng ta sẽ hư mất bởi sự vô thần. Hoặc là hồi sinh hay hư mất! Ngay bây giờ hay không còn cơ hội! Câu trả lời sẽ không được tìm bởi UN hay NATO. Câu trả lời sẽ được tìm chỉ khi chúng ta kêu gọi Đức Chúa Trời. Những giá trị của thánh linh phải được hồi phục. Chúng ta phải trở lại đức tin của những tổ tiên của chúng ta và sự cầu nguyện gia đình và Kinh Thánh.

Nhưng chúng ta không thể thật sự nắm chặt vào Chúa thánh linh cho đến khi chúng ta tìm biết Ngài như Cha của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng chúng ta tất cả đều đã phạm tội và bị cách Thượng Đế (Rô-ma 3:23). Bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, Con của Thượng Đế là Chúa Giê-xu Christ đã trả giá hình phạt cho những tội lỗi của chúng ta. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Sự chết và sự sống lại của Đấng Christ làm nó có thể xảy ra cho bạn để có sự chiến thắng tội lỗi và một quan hệ sống với Thượng Đế. Chỉ khi lúc đó Ngài mới có thể nghe và trả lời những lời cầu xin của bạn cho cả Hoa Kỳ và chính những sự cần thiết của bạn. Hãy nhận Ngài vào hôm nay. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Khi đó bạn có thể tuyên bố lời hứa của Thượng Đế: “Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (2 Sử-ký 7:14).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di