Làm Thế Nào Để Thực Hành Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế

Làm Thế Nào Để Thực Hành Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế

Sống từng khoãnh khắc có ý thức về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là chìa khóa cho cuộc sống của Cơ-đốc-nhân.

Nếu bạn đang ở trong sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, sự thành công không thể làm hại bạn; những thử thách cũng không làm bạn thất vọng. Bất cứ điều gì đến trong cuộc đời bạn, bạn có thể an nghĩ trong lời hứa của Ngài: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10).

Nhưng làm thế nào bạn thực hành sự hiện hữu của Thượng Đế? Sau đây là những gợi ý cho cuộc hành trình với Đức Chúa Trời mỗi ngày:

1. Hãy bắt đầu mỗi ngày biết rõ về Đức Chúa Trời. Ngẫm nghĩ về một bài thánh ca, sách Thi-thiên, hay một phần khác của Phúc Aâm sẽ giúp bạn đến trước Ngài trong sự thờ phượng:

“Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay,
Đức Chúa Trời toàn năng,
Vào buổi sáng sớm
Bài hát của con sẽ dâng lên Ngài.”

Có sức mạnh và sự ngây ngất trong sự thợ phượng. Hãy bỏ qua tất cả những lo lắng và áp lực trong ngày và ca ngợi Thượng Đế vì Ngài là: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh. Hãy ca ngợi Ngài vì sự hiện hữu của Ngài và những lời hứa của Ngài. “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng . Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình .” (Thi-thiên 91:1,4).

2. Hãy đọc Lời của Thượng Đế. “Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà” (Thi-thiên 119:130). Hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho sự sáng suốt của thánh linh từ phần mà bạn đọc vào buổi sáng. Hãy đọc ít nhất một chương-nên đọc tiếp theo từ những bài đọc liên tục hằng ngày.

Nhiều Cơ-đốc-nhân cầu xin Đức Chúa Trời cho một câu hay một lời hứa từ bài đọc của họ vào buổi sáng. Hãy thử làm điều này. Hãy mời gọi Thượng Đế dạy bạn trong suốt ngày về câu Kinh Thánh đó. Bạn sẽ tìm được chiều sâu tâm linh bằng cách áp dụng Lời Chúa vào những sinh hoạt hằng ngày của bạn. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi-thiên 119:11).

Hãy đọc Lời Chúa trong ngày để được “biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

3. Hãy cầu nguyện với Chúa. Mỗi buổi sáng, hãy dâng thân thể, tâm thần, và linh hồn bạn cho việc phục vụ Ngài (Rô-ma 12:1). Hãy thú nhận bất cứ tội lỗi biết được và cầu nguyện cho những sự cần dùng của bạn và của sự cần dùng của những người khác (1 Giăng 1:9; Gia-cơ 5:16b).

Hãy nói chuyện với chúa trong ngày. Đừng đợi đến những lần chính của sự cầu nguyện. Hãy nói ngắn gọn về tội lỗi thú nhận. Đừng cho phép những vấn đề làm mờ sự hiện hữu của Ngài (Phi-líp 4:6-7). Ngài đã hứa rằng, “Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi” (Xuất-ê-díp-tô-ký 33:14). Vì vậy, hãy kể cho Ngài về những suy nghĩ thầm kín. Hãy kêu cầu Ngài giúp đở trong từng sự khó khăn. Không có chuyện gì quá nhỏ để thành những đáng ngại: không có gì quá lớn cả.

4. Hãy ca ngợi Chúa như là thói quen trong đời bạn. Hãy học cách để cám ơn Đức Chúa Trời trong mỗi hoàn cảnh mà bạn đối diện (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Lời của Ngài nói rằng, “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Bạn sẽ ngạc nhiên nhiều thể nào mà bạn phải tạ ơn Ngài khi bạn để cho Đức Chúa Trời hướng dẫn ngày của bạn (Rô-ma 8:28).

5. Sự ca ngợi sẽ tạo ra sự vui mừng. “Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi” (Nê-hê-mi 8:10). Những kẻ thù của bạn – thế gian, tánh xác thịt, và gian ác – có ảnh hưởng ít khi đôi mắt bạn tập trung vào Chúa. Cho dù không có việc gì khác để vui mừng, hãy vui mừng trong Thượng Đế cho sự cứu rỗi của bạn. “Lưỡi tôi sẽ thuật sự công bình Chúa, và trọn ngày ngợi khen Chúa” (Thi-thiên 35:28).

6. Hãy học biết để yên lặng trong sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Trong thế giới say sưa này, những từ ngữ của Chúa, “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời” (Thi-thiên 46:10), được cần nhiều đến. Đức Chúa Trời nói chuyện với tấm lòng yên lặng và lưu tâm đến. Bằng cách đọc Lời Ngài mỗi ngày, nó được giữ lại trong trí bạn cho Đức Thánh Linh hồi tưởng lại.

7. Vào lúc hết ngày, hãy nghĩ ngơi trong sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Cám ơn Ngài vì Ngài đã chỉ dẫn thế nào. Thấm nhuần Lời Ngài để cho những ý nghĩ nhận thức cuối cùng thuộc về sự trung tính của Ngài.

Việc đi với Chúa mỗi ngày là cuộc đời hạnh phúc. Nó dẫn đến Thiên Đàng và sự vinh hiễn đời đời. “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Thi-thiên 16:11).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

 

Làm Thế Nào Để Xử Dụng Những Truyền Đạo Đơn Cách Có Hiệu Quả

Tại Sao Những Truyền Đạo Đơn Có Hiệu Quả

 • Nhiều người không bao giờ đi nhà thờ hay đọc Kinh Thánh. Một truyền đạo đơn có thể là sự giới thiệu rõ ràng nhất về Phúc Âm mà họ sẽ nhận lãnh.
 • Một truyền đạo đơn có thể đi bất cứ nơi nào với giá rẻ. Bạn có thể mang nó trong túi hay ví cầm tay của bạn, để nó trên một cái giá để đồ hay gởi nó đi bằng cách gởi thư.
 • Một truyền đạo đơn sẽ củng cố bằng chứng cá nhân của bạn. Cho dù bạn không thể tiếp tục, người đọc có thể viết thư đến địa chỉ của nhà xuất bản ở phía sau truyền đạo đơn để được thêm sự giúp đở.
 • Vài người sẽ không lắng nghe bạn, nhưng sẽ nhận lấy tờ truyền đạo đơn. Nhiều người đã được cứu qua việc đọc (và đọc lại) một bài truyền đạo đơn trong sự riêng tư.

Làm Thế Nào Để Xử Dụng Những Truyền Đạo Đơn

Khi bạn đưa cho một truyền đạo đơn, bạn đang trình bày lại Đức Chúa Trời. Sau đây là vài những gợi ý về việc làm thế nào để làm chứng cho Chúa Giê-xu bằng những truyền đạo đơn.

 1. Cách cầu nguyền đầy đủ. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn một tình yêu Đấng Christ và một sự quan tâm thành thật cho những người mà bạn sẽ gặp. Hãy cầu nguyền rằng Đức Thánh Linh sẽ, qua những truyền đạo đơn, mở những tấm lòng và tâm trí ra với Phúc Âm.
 2. Cách thực tế. Hãy nhạy cảm với những nhu cầu và sở thích của những người xung quanh bạn, và được trang bị để dùng những truyền đạo đơn khi nó thích hợp.
 3. Cách dễ chịu. Nó chỉ lấy mất quá ít để cười, nhưng một nụ cười lại đi quá xa. Nếu một người từ chối một truyền đạo đơn hay muốn cải lẽ với bạn, hãy vui vẽ. Đừng tranh cãi.
 4. Cách phong phú. Những truyền đạo đơn tốn rất ít mà bạn có thể mua để đưa cho họ cách miễn phí. Dĩ nhiên, vài người sẽ liệng chúng đi. Người ta tắt máy phát thanh, nhưng chúng ta sẽ truyền thanh Phúc Âm. Hãy bền bỉ, và tin vào Đức Chúa Trời để mang lại trái về sau.
 5. Cách có tương lai. Những bài truyền đạo đơn mở cửa để làm chứng về sau. Nhưng nếu bạn có một cơ hội để chia xẻ đức tin của bạn, đừng đưa cho một tờ truyền đạo đơn như là một lý do để không làm chứng.

Những Cách Khác Để Dùng Những Truyền Đạo Đơn

 • Gởi những truyền đạo đơn bằng những lá thơ, những cái thiệp chào đón và những quảng cáo. Gởi chúng tới những người bạn, người tàn tật không ra ngoài được, và những người viếng thăm nhà thờ của bạn.
 • Đưa chúng cho những người bồi bàn, những người đổ xăng, và những người buôn bán.
 • Mang chúng trong lúc đi nghỉ mát và bất cứ lúc nào bạn đi du lịch. Luôn luôn có vài tờ trong túi, ví cầm tay, và chổ để bao tay của bạn.
 • Giữ những truyền đạo đơn bên trong lối vào của nhà bạn để đưa cho những người nài xin buôn bán.
 • Để những truyền đạo đơn trên bản thông báo của nhà thờ bạn cho những người viếng thăm và để khuyến khích những Cơ-đốc nhân dùng chúng.
 • Đặt một cái kệ truyền đạo đơn trong nhà thờ bạn. Được sự cho phép để đặt những kệ truyền đạo đơn trong những bệnh viện, những nhà nghỉ chân, những trạm xe buýt, những nhà tù, và vân vân
 • Đưa những truyền đạo đon cho những đứa bé trong VBS và Trường Chúa Nhật và vào những ngày đặc biệt như ngày Ma Qủy và ngày Tình Yêu.
 • Gởi những nhóm từ nhà thờ bạn với những truyền đạo đơn đưa đến từng nhà, những buổi đấu thể thao, những hội chợ, và vân vân. Đóng dấu địa chỉ nhà thờ của bạn vào phía sau.
 • Dùng một cái thiệp có lịch Phúc Âm như là một cái thẻ nghề nghiệp và in hay đã in địa chỉ và chương trình sinh hoạt nhà thờ của bạn.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Làm Thế Nào Để Nói Chuyện Với Thượng Đế Trong Sự Cầu Nguyện

Lạy Cha chúng con,
Ở Trên Trời,
Danh Cha được nên Thánh,
Nước Cha được đến,
Ý Cha được nên,
ở đất,
Cũng như ở Trời,
Xin cho chúng con hôm nay,
đồ ăn đủ ngày,
Xin tha tội lỗi cho chúng con,
Như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con,
xin chớ để chúng con bị cám dỗ,
Mà cứu chúng con khỏi điều ác.
Vì nước,
quyền,
vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.
Ma-thi-ơ 6:9-13

“Đức Chúa Trời ôi, hãy dạy chúng con biết cầu nguyện,” những môn đồ của Chúa Giê-xu hỏi. Lời cầu nguyện đơn giãn này mà Chúa Giê-xu đã dạy những môn đồ của Ngài có thể cho chúng ta thấy làm thế nào để nói chuyện với Thượng Đế trong lời cầu nguyện.

Lạy Cha Chúng con ở trên Trời

Chúa Giê-xu đã dạy những môn đồ của Ngài gọi Thượng Đế là “Cha của chúng ta.” Mối quan hệ mật thiết cha/con mới làm nên được lời cầu nguyện. Là những đứa con của Thượng Đế, chúng ta đến bên ngôi Ngài với trông mong và không sợ sệt bởi vì chúng ta được nhận vào bằng Con yêu dấu của Ngài (Hê-bơ-rơ 4:15-16). Vì chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta có thể thường xuyên đến để nói chuyện với Cha Thiên Đàng của chúng ta vì Ngài vui sướng để nghe những lời cầu nguyện của chúng ta!

Danh Cha được nên thánh

Hãy thờ phượng – tôn kính và kính yêu Thượng Đế – là đặc ân cao nhất của Cơ-đốc Nhân. Chúng ta người đã kinh nghiệm sự huyền diệu của ơn huệ cứu rỗi có thể ca ngợi Ngài cho sự tuyệt vời và tình yêu của Ngài. Trong hết ngày chúng ta có thể dâng sự ca ngợi và cảm tạ khi Ngài đổ xuống chúng ta những ơn phước. “Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va” (1 Sử-ký 16:29).

Nước Cha được đến. Ý Cha được nên ở đất như ở Trời.

Là con cái của Thượng Đế, chúng ta mong đợi cho sự công bình của Ngài trị vì cả thế gian. Nhưng uy quyền đầu tiên phải bắt đầu trong chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được làm nhạy cảm với ý định của Ngài cho chúng ta như chúng ta đọc cách cầu xin và suy gẫm Lời của Thượng Đế. Mặc dù trong khi chúng ta cầu nguyện Thượng Đế bọc lộ điều kiện tâm linh của chúng ta và mang những mong ước của chúng ta vào sự phù hợp với dự định của Ngài (Rô-ma 12:2).

Từ ba điều thỉnh cầu đầu tiên này, Đức Chúa Giê-xu dạy rằng ân điển và nước của Chúa phải có tính ưu tiên trong những lời cầu nguyện và trong cuộc đời của chúng ta. Thượng Đế hứa với những người mà đặt Ngài trên hết rằng: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).

Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày.

Chúng ta dựa vào Thượng Đế cho tất cả những sự cần dùng của chúng ta – tâm linh và vật chất. Và, giống như bất cứ Người Cha thương yêu nào, Ngài luôn ao ước ban phước cách dư dật cho chúng ta. Không có điều gì quá lớn đối với năng quyền của Ngài; không có điều gì quá nhỏ đối với tình yêu của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta chia xẻ những chi tiết thân mật nhất trong đời sống của chúng ta với Ngài. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:6-7).

Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha thứ nghịch cùng chúng con.

Khi chúng ta nói chuyện với Cha yêu thương của chúng ta và đọc Lời của Ngài, chúng ta nhận biết rằng Ngài muốn chúng ta đầy lòng thương xót với nhau (Ê-phê-sô 4:32). Nhưng được bao nhiêu lần thì sự tha thứ và tội lỗi không thú nhận khác cản trở sự quan hệ của chúng ta với Thượng Đế. Sự thú tội là cần thiết cho Thượng Đế phải rửa sạch những tấm lòng của chúng ta trước khi Ngài có thể nghe và trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta (Ê-sai 59:2). Bằng sự thú tội nhanh cho những tội lỗi của chúng ta, tình bằng hữu của chúng ta với Thượng Đế được bảo tồn. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9).

Đừng để chúng con bị cám dỗ nhưng hãy cứu chúng con khỏi điều ác.

Đức Chúa Trời đã hứa sẽ bảo vệ những đứa con của Ngài trong giờ của sự cám dỗ: “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được) (1 Cô-rinh-tô 10:13). Vì vậy chúng ta hãy cầu xin cho sự khôn ngoan để thấy “con đường thoát” của Ngài.

Khi chúng ta học để cầu nguyện với Cha, chúng ta đi vào trong bài ca tụng vinh quang mà kết thúc lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng ta:

Vì nước

Chúng ta biết rằng Thượng Đế cai trị hết tất cả mọi sự việc; chúng ta có thể đặt những nhu cầu sâu thẵm nhất của chúng ta cho Ngài.

và quyền

Ngài có năng quyền để hoàn thành tất cả những gì chúng ta cầu xin (Ê-phê-sô 3:20).

Vinh hiển đều thuộc về Cha đời, vô cùng, A-men.

Chúng ta thờ phượng Ngài như Đấng Toàn-Năng-Vinh-Hiển, Đấng Ban Cho “mọi món quà tốt và mọi món quà toàn diện” (Gia-cơ 1:17).

Đây là thế nào Đức Chúa Trời đã dạy những môn đồ của Ngài cầu nguyện. Và bằng ví dụ của Ngài, Ngài đã chỉ cho họ sự cần thiết trong lúc một mình với Cha trong sự cầu nguyện.

Chúng ta cũng phải để dành thời giờ để nói chuyện với Thượng Đế và đọc Lời Ngài. Nhiều Cơ-đốc nhân thấy rằng buổi sáng là thời gian tốt nhất cho điều này. Dưới đây là những điều gợi ý cho thời gian của bạn với Thượng Đế.

NHỮNG ĐIỀU HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN

 1. Sự Cần Thiết Của Việc Cầu Nguyện. Đức Chúa Trời của chúng ta đã dạy rằng lời cầu nguyện không phải là một sự lựa chọn – việc để làm khi chúng ta “cảm thấy muốn làm” – nó là một trách nhiệm Chúa-ban. Vài người trong chúng ta “tìm thời gian” để cầu nguyện; chúng ta phải biệt riêng thời gian (Ê-phê-sô 5:16).
 2. Kinh Thánh. Kinh Thánh và lời cầu nguyện đi đôi với nhau. Cầu nguyện như bạn đọc, và suy gẫm Lời của Thượng Đế như khi bạn cầu nguyện. Khi bạn đọc Kinh Thánh, hãy ca ngợi Thượng Đế cho điều mà Ngài bày tỏ Chính Ngài và cầu nguyện cho sức mạnh và sự khôn ngoan để vâng theo những mạng lệnh của Ngài. Điều mà bạn đọc sẽ làm mới bên trong khi bạn cầu nguyện cho chính bạn và những người khác. Hãy dùng những lời cầu nguyện của Kinh Thánh như những kiểu mẫu. Ma-thi-ơ 6:9-13; Ê-phê-sô 1:15-23; 3:14-21 và Thi-Thiên là những cảm hứng ưu tú.
 3. Danh Sách Cầu Nguyện. Một danh sách yêu cầu của lời cầu nguyện nhắc nhở bạn những nhu cầu cụ thể và sẽ giữ trí óc bạn khỏi sự nghi ngờ. Bằng sự ghi lại thế nào Thượng Đế đã trả lời một yêu cầu, bạn sẽ được khuyến khích tiếp tục cầu nguyện. Nhưng đừng để điều này lấy mất tính thanh thoát của bạn. Bạn đang cầu nguyện với một Người, chứ không phải biên soạn một danh sách!
 4. Người Bạn Cùng Cầu Nguyện. Để giúp bạn cầu nguyện kiên định, hãy xin Đức Chúa Trời cho một người bạn mà với người đó bạn có thể chia xẻ và cầu nguyện. Việc gặp gỡ thường xuyên sẽ mang đến sự khuyến khích lẫn nhau.
 5. Những sự xao lãng. Bởi vì sự cầu nguyện là chiến tranh tâm linh, Sa-tăn sẽ cố gắng làm bạn xao lãng. Hãy cầu xin Thượng Đế giúp bạn cầu nguyện thường xuyên và Ngài sẽ hướng dẫn bạn. Nếu bạn có khó khăn với những suy nghĩ vẩn vơ, hãy thử những trạng thái thay đổi, cầu nguyện lớn tiếng, đối chiếu một danh sách cầu nguyện và Kinh Thánh của bạn, hát một bài thánh ca hay bất cứ điều gì mà bạn tìm thấy có hiệu quả nhất. Nhưng trong bất cứ điều gì bạn làm, hãy cầu nguyện!

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di