Làm Thế Nào Để Xử Dụng Những Truyền Đạo Đơn Cách Có Hiệu Quả

Tại Sao Những Truyền Đạo Đơn Có Hiệu Quả

 • Nhiều người không bao giờ đi nhà thờ hay đọc Kinh Thánh. Một truyền đạo đơn có thể là sự giới thiệu rõ ràng nhất về Phúc Âm mà họ sẽ nhận lãnh.
 • Một truyền đạo đơn có thể đi bất cứ nơi nào với giá rẻ. Bạn có thể mang nó trong túi hay ví cầm tay của bạn, để nó trên một cái giá để đồ hay gởi nó đi bằng cách gởi thư.
 • Một truyền đạo đơn sẽ củng cố bằng chứng cá nhân của bạn. Cho dù bạn không thể tiếp tục, người đọc có thể viết thư đến địa chỉ của nhà xuất bản ở phía sau truyền đạo đơn để được thêm sự giúp đở.
 • Vài người sẽ không lắng nghe bạn, nhưng sẽ nhận lấy tờ truyền đạo đơn. Nhiều người đã được cứu qua việc đọc (và đọc lại) một bài truyền đạo đơn trong sự riêng tư.

Làm Thế Nào Để Xử Dụng Những Truyền Đạo Đơn

Khi bạn đưa cho một truyền đạo đơn, bạn đang trình bày lại Đức Chúa Trời. Sau đây là vài những gợi ý về việc làm thế nào để làm chứng cho Chúa Giê-xu bằng những truyền đạo đơn.

 1. Cách cầu nguyền đầy đủ. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn một tình yêu Đấng Christ và một sự quan tâm thành thật cho những người mà bạn sẽ gặp. Hãy cầu nguyền rằng Đức Thánh Linh sẽ, qua những truyền đạo đơn, mở những tấm lòng và tâm trí ra với Phúc Âm.
 2. Cách thực tế. Hãy nhạy cảm với những nhu cầu và sở thích của những người xung quanh bạn, và được trang bị để dùng những truyền đạo đơn khi nó thích hợp.
 3. Cách dễ chịu. Nó chỉ lấy mất quá ít để cười, nhưng một nụ cười lại đi quá xa. Nếu một người từ chối một truyền đạo đơn hay muốn cải lẽ với bạn, hãy vui vẽ. Đừng tranh cãi.
 4. Cách phong phú. Những truyền đạo đơn tốn rất ít mà bạn có thể mua để đưa cho họ cách miễn phí. Dĩ nhiên, vài người sẽ liệng chúng đi. Người ta tắt máy phát thanh, nhưng chúng ta sẽ truyền thanh Phúc Âm. Hãy bền bỉ, và tin vào Đức Chúa Trời để mang lại trái về sau.
 5. Cách có tương lai. Những bài truyền đạo đơn mở cửa để làm chứng về sau. Nhưng nếu bạn có một cơ hội để chia xẻ đức tin của bạn, đừng đưa cho một tờ truyền đạo đơn như là một lý do để không làm chứng.

Những Cách Khác Để Dùng Những Truyền Đạo Đơn

 • Gởi những truyền đạo đơn bằng những lá thơ, những cái thiệp chào đón và những quảng cáo. Gởi chúng tới những người bạn, người tàn tật không ra ngoài được, và những người viếng thăm nhà thờ của bạn.
 • Đưa chúng cho những người bồi bàn, những người đổ xăng, và những người buôn bán.
 • Mang chúng trong lúc đi nghỉ mát và bất cứ lúc nào bạn đi du lịch. Luôn luôn có vài tờ trong túi, ví cầm tay, và chổ để bao tay của bạn.
 • Giữ những truyền đạo đơn bên trong lối vào của nhà bạn để đưa cho những người nài xin buôn bán.
 • Để những truyền đạo đơn trên bản thông báo của nhà thờ bạn cho những người viếng thăm và để khuyến khích những Cơ-đốc nhân dùng chúng.
 • Đặt một cái kệ truyền đạo đơn trong nhà thờ bạn. Được sự cho phép để đặt những kệ truyền đạo đơn trong những bệnh viện, những nhà nghỉ chân, những trạm xe buýt, những nhà tù, và vân vân
 • Đưa những truyền đạo đon cho những đứa bé trong VBS và Trường Chúa Nhật và vào những ngày đặc biệt như ngày Ma Qủy và ngày Tình Yêu.
 • Gởi những nhóm từ nhà thờ bạn với những truyền đạo đơn đưa đến từng nhà, những buổi đấu thể thao, những hội chợ, và vân vân. Đóng dấu địa chỉ nhà thờ của bạn vào phía sau.
 • Dùng một cái thiệp có lịch Phúc Âm như là một cái thẻ nghề nghiệp và in hay đã in địa chỉ và chương trình sinh hoạt nhà thờ của bạn.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s