Làm Thế Nào Để Thực Hành Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế

Làm Thế Nào Để Thực Hành Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế

Sống từng khoãnh khắc có ý thức về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là chìa khóa cho cuộc sống của Cơ-đốc-nhân.

Nếu bạn đang ở trong sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, sự thành công không thể làm hại bạn; những thử thách cũng không làm bạn thất vọng. Bất cứ điều gì đến trong cuộc đời bạn, bạn có thể an nghĩ trong lời hứa của Ngài: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10).

Nhưng làm thế nào bạn thực hành sự hiện hữu của Thượng Đế? Sau đây là những gợi ý cho cuộc hành trình với Đức Chúa Trời mỗi ngày:

1. Hãy bắt đầu mỗi ngày biết rõ về Đức Chúa Trời. Ngẫm nghĩ về một bài thánh ca, sách Thi-thiên, hay một phần khác của Phúc Aâm sẽ giúp bạn đến trước Ngài trong sự thờ phượng:

“Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay,
Đức Chúa Trời toàn năng,
Vào buổi sáng sớm
Bài hát của con sẽ dâng lên Ngài.”

Có sức mạnh và sự ngây ngất trong sự thợ phượng. Hãy bỏ qua tất cả những lo lắng và áp lực trong ngày và ca ngợi Thượng Đế vì Ngài là: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh. Hãy ca ngợi Ngài vì sự hiện hữu của Ngài và những lời hứa của Ngài. “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng . Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình .” (Thi-thiên 91:1,4).

2. Hãy đọc Lời của Thượng Đế. “Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà” (Thi-thiên 119:130). Hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho sự sáng suốt của thánh linh từ phần mà bạn đọc vào buổi sáng. Hãy đọc ít nhất một chương-nên đọc tiếp theo từ những bài đọc liên tục hằng ngày.

Nhiều Cơ-đốc-nhân cầu xin Đức Chúa Trời cho một câu hay một lời hứa từ bài đọc của họ vào buổi sáng. Hãy thử làm điều này. Hãy mời gọi Thượng Đế dạy bạn trong suốt ngày về câu Kinh Thánh đó. Bạn sẽ tìm được chiều sâu tâm linh bằng cách áp dụng Lời Chúa vào những sinh hoạt hằng ngày của bạn. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi-thiên 119:11).

Hãy đọc Lời Chúa trong ngày để được “biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

3. Hãy cầu nguyện với Chúa. Mỗi buổi sáng, hãy dâng thân thể, tâm thần, và linh hồn bạn cho việc phục vụ Ngài (Rô-ma 12:1). Hãy thú nhận bất cứ tội lỗi biết được và cầu nguyện cho những sự cần dùng của bạn và của sự cần dùng của những người khác (1 Giăng 1:9; Gia-cơ 5:16b).

Hãy nói chuyện với chúa trong ngày. Đừng đợi đến những lần chính của sự cầu nguyện. Hãy nói ngắn gọn về tội lỗi thú nhận. Đừng cho phép những vấn đề làm mờ sự hiện hữu của Ngài (Phi-líp 4:6-7). Ngài đã hứa rằng, “Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi” (Xuất-ê-díp-tô-ký 33:14). Vì vậy, hãy kể cho Ngài về những suy nghĩ thầm kín. Hãy kêu cầu Ngài giúp đở trong từng sự khó khăn. Không có chuyện gì quá nhỏ để thành những đáng ngại: không có gì quá lớn cả.

4. Hãy ca ngợi Chúa như là thói quen trong đời bạn. Hãy học cách để cám ơn Đức Chúa Trời trong mỗi hoàn cảnh mà bạn đối diện (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Lời của Ngài nói rằng, “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Bạn sẽ ngạc nhiên nhiều thể nào mà bạn phải tạ ơn Ngài khi bạn để cho Đức Chúa Trời hướng dẫn ngày của bạn (Rô-ma 8:28).

5. Sự ca ngợi sẽ tạo ra sự vui mừng. “Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi” (Nê-hê-mi 8:10). Những kẻ thù của bạn – thế gian, tánh xác thịt, và gian ác – có ảnh hưởng ít khi đôi mắt bạn tập trung vào Chúa. Cho dù không có việc gì khác để vui mừng, hãy vui mừng trong Thượng Đế cho sự cứu rỗi của bạn. “Lưỡi tôi sẽ thuật sự công bình Chúa, và trọn ngày ngợi khen Chúa” (Thi-thiên 35:28).

6. Hãy học biết để yên lặng trong sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Trong thế giới say sưa này, những từ ngữ của Chúa, “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời” (Thi-thiên 46:10), được cần nhiều đến. Đức Chúa Trời nói chuyện với tấm lòng yên lặng và lưu tâm đến. Bằng cách đọc Lời Ngài mỗi ngày, nó được giữ lại trong trí bạn cho Đức Thánh Linh hồi tưởng lại.

7. Vào lúc hết ngày, hãy nghĩ ngơi trong sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Cám ơn Ngài vì Ngài đã chỉ dẫn thế nào. Thấm nhuần Lời Ngài để cho những ý nghĩ nhận thức cuối cùng thuộc về sự trung tính của Ngài.

Việc đi với Chúa mỗi ngày là cuộc đời hạnh phúc. Nó dẫn đến Thiên Đàng và sự vinh hiễn đời đời. “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Thi-thiên 16:11).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s