Khi Chúng Ta Không Hiểu

Khi Chúng Ta Không Hiểu
Đọc: Ê-sai 55:6–13 |Đọc Kinh Thánh suốt năm: Thi thiên 87–88; Rô-ma 13
Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Ê-sai 55:8

Mặc dù mỗi ngày tôi đều phải phụ thuộc vào công nghệ để làm việc, nhưng tôi không hiểu nhiều về cách thức hoạt động của nó. Tôi bật máy tính, mở Word và làm việc trên phần soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, việc không thể hiểu chính xác về các vi mạch, ổ cứng, kết nối Wi-Fi và màn hình hiển thị hoạt động như thế nào cũng không cản trở việc tôi được hưởng lợi từ công nghệ.

Xét trên một phương diện, điều này phản ánh mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Ê-sai 55:8-9 nhắc nhở chúng ta rằng Chúa trổi hơn chúng ta: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

Mặc dù chúng ta không hiểu hết về Chúa, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta tin cậy Ngài. Chúa đã chứng minh tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô viết: “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta” (Rô-ma 5:8). Tin vào tình yêu của Chúa, chúng ta có thể bước đi với Ngài ngay cả khi cuộc sống dường như vô lý.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Cha vì dù con không thể hiểu hết về Cha nhưng con có thể biết Ngài. Con tạ ơn Cha. Xin nhắc nhở con rằng ngay cả khi Cha và ý tưởng Ngài vượt quá sự hiểu biết của con, thì con vẫn luôn có thể nương dựa vào tình yêu và sự hiện diện của Ngài với con. Hãy chia sẻ câu chuyện về sự thành tín của Chúa trên odb.org/story
Nếu chúng ta có thể hiểu được Chúa bằng sự khôn ngoan riêng của bản thân, thì Ngài không xứng đáng để chúng ta thờ phượng nữa.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: