An ủi từ Kinh-Thánh

Mô tả ngắn: Bài văn liệt kê ra những lời an ủi và khuyến khích từ Kinh Thánh cho những lúc cô đơn, sợ hãi, cám dỗ và khó khan.

Trọn bản văn:

Trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời hứa ban sự an ủi cho tất cả những ai đặt lòng tin cậy vào Đức Chúa Giê-xu Christ.

Khi bạn gặp rắc rối . . .
“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ (Mathiơ 11:28)

Khi bạn lo lắng. . .
“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. (Phi-líp 4:6-7)

Khi bạn lo sợ . . .
“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi,
Ngài sẵn giúp đở trong cơn gian truân.” (Thi-thiên 46:1)
“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi ” (Thi-thiên 23:4)

Khi bạn đối diện thử thách. . .
“Hỡi anh em, hãy coi sựï thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” (Gia-cơ 1:2-4).

Khi bạn cần sức mạnh. . .
“Aân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (Cô-rinh-tô 12:9)

Khi bạn cần sự khôn ngoan . . .
“Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ.” (Gia-cơ 1:5-6a)

Khi bạn cần sự tha thứ. . .
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9)

Khi chúng ta cần sự bảo đảm . . .
Chúa Giê-xu hứa, “Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” (Giăng 5:24)

Kinh Thánh bảo cho chúng ta cách chúng ta có thể tin cậy Chúa Giê-xu Christ là Chúa và Đấng Cứu Thế.

Hãy công nhận rằng chỉ có Chúa có thể cứu bạn . . . không phải vì bạn “đang cố gắng hết sức mình,” không vì những nổ lực tôn giáo của bạn, nhưng vì những gì Chúa Giê-xu đã làm trên Thập-tự giá tại Calvary. “Vả, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Aáy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Êphêsô 2:8-9)

Hãy xưng nhận rằng bạn không thể tự cứu lấy chính mình, rằng bạn là một tội nhân đáng chịu sự xét đoán công bình của Đức Chúa Trời. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời qua Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Hãy tin vào tin lành là rằng Đấng Christ đã chết thay cho bạn và Ngài đã sống dậy từ kẻ chết và hiện đang sống để cứu tất cả những ai đến với Ngài (Hê-bơ-rơ 7:25). “Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13)

Hãy cậy nhờ vào lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời, chớ nên vào cảm xúc của bạn. Bởi đức tin hãy tuyên xưng rằng bạn được cứu bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu tuông chảy ra để được sự tha thứ cho tội lỗi của bạn. Hãy mở lòng ra xưng nhận Ngài là Chúa và Đấng Cứu Thế (Rô-ma 10:9-10).

Nếu bạn chưa nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa và Đấng Cứu Thế của mình, chúng tôi khuyến khích bạn làm thế bây giờ trong sự yên tịnh của lòng bạn. Chúng tôi mời bạn ký tên dưới đây như là lời chứng cho quyết định của bạn và viết về địa chỉ dưới đây để nhận thêm văn phẩm Cơ-đốc có ích.

Do TDN chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s