Chúa Bình An

 

Billy Graham giải thích, “Sự bình an của Thượng Đế là thật, và nó trở thành thực tế khi nào các ông và các bà trở về với Đấng Christ và đi theo Ngài như là Thượng Đế.” Hãy chia xẽ thông điệp của Chúa Bình An với những người bạn và những người thân của bạn nhân mùa Chúa Giáng Sinh này.

Bất cứ nơi đâu mà bạn nhìn hôm nay, sự bình an dường như thiếu kém. Mỗi ngày các đầu đề dường như nói đến một khủng hoảng chính trị mới nào đó mà đang đe dọa để đắm chìm toàn thế giới vào trong một sự hỗn loạn. Các tòa án tràn ngập những người liên quan trong những cuộc xung đột, và hàng triệu người điên cuồng tìm kiếm một cái gì đó – bất cứ cái gì -mà sẽ đem lại cho họ sự bình an của tâm hồn giữa những áp lực của đời sống hằng ngày.

Chúng ta cần nghe lại những lời lẽ quen thuộc của các thiên sứ Giáng Sinh, đã nói với một nhóm nhỏ những người chăn chiên Do-Thái trong nhiều thế kỷ về trước: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình-an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14).

Nhưng những lời nói đó thực sự có thật không? Sự bình-an của Chúa có thể trở thành hiện thực trong đời sống của mỗi chúng ta và trong thế giới của chúng ta không? Hay là lời hứa của những thiên sứ chỉ là một hy vọng trống không, không thực tế cho đời sống như nó thực sự là như vậy?

Sự bình an có thể có được – có được không phải vì con người khám phá ra một chương trình hay công thức mới nào đó cho sự bình an tức thời, nhưng bởi vì Con Trai của Thượng Đế đã đến với thế gian này. Điều đó có thể được vì chính Con đó, người mà đã vào trong thế gian trong Giáng Sinh đầu tiên, muốn ngự vào mỗi đời sống của chúng ta hôm nay. “Và Ngài được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An” (Ê-sai 9:6).

Điều huyền diệu của Giáng Sinh là chúng ta có thể làm hòa với Thượng Đế! Chúng ta có thể bước vào một mối liên hệ cách cá nhân với Ngài, và được phục hồi và đổi mới. Chúng ta được sanh lại về thuộc linh bởi ân điển của Thượng Đế.

Đã gần 2000 năm từ khi các thiên sứ bay lượn qua miền quê xứ Do-Thái, tuyên bố Tin Lành đến những kẻ chăn chiên: “Sáng danh Chúa trên các tầng trời đất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.” Buồn thay, phần lớn của thế gian chúng ta vẫn biết rất ít về sự bình an đó.

Nhưng sự bình an của Chúa là có thật, và nó trở thành hiện thực khi nào các ông và các bà quay về với Đấng Christ và đi theo Ngài như là Thượng Đế. Giữa những thử thách và khó khăn của cuộc sống, chúng ta có thể biết được “sự bình an của Chúa vượt quá mọi hiểu biết” (Phi-lip 4:7)

Và một ngày nào đó Đấng Christ người đã đến cách khiêm nhu vào mùa Giáng Sinh sẽ trở lại trong vinh hiển để thiết lập vương quốc của Ngài. Khi Ngài trở lại, thế giới của chúng ta cuối cùng sẽ biết sự bình an của Đức Chúa Trời theo nghĩa trọn vẹn nhất của nó.

In lại theo sự cho phép từ Tạp Chí Quyết Định (Decision Magazine)

Chuyển ngữ: T.D.N

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s