Giê-xu Là Bạn Thật

Robin Sheffield

Ôi, Giê-xu Chúa ta là Bạn thật
Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta
Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật,
Trình cho Chúa bao tâm sự ta;
Bao lần ta bối rối gặp sầu tư,
Lắm lúc ta hồn bỗng bồi hồi,
Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự,
Trình ra trước Giê-xu mà thôi.
— Joseph Scriven
Nghe bài hát này

Người mà viết bài thánh ca nổi tiếng vào thế kỷ thứ 19 này thì quen thuộc nỗi cô đơn. Ông đã vật lộn nó suốt cả cuộc đời. Chính sau một cơn chiến đấu với nỗi thất vọng mà ông đã viết nên những lời bài hát này.

Những gì mà ông khám phá là thực tại của tình bạn với Đức Chúa Giê-xu Christ. Ông đã biết rằng bởi vì Chúa Giê-xu đã đến trần gian như một con người, Ngài hiểu những tình cảm của chúng ta. Ngài biết cô đơn thì như thế nào. Ngài đã chịu đựng nỗi đau đớn bị khướt từ và sự tàn nhẫn, và cảm thấy đói và khát. Kinh Thánh mô tả Ngài là “người từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm” (Eâsai 53:3).

Chúa Giê-xu thông cảm nhiều hơn với những khó khăn của chúng ta. Ngài biết căn nguyên vấn đề của chúng ta là tội lỗi.

Kinh Thánh có chép rằng “vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” và “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rôma 3:23; 6:23). Nhưng “Ngài (Đức Chúa Trời) đã làm cho Đấng (Đấng Christ) vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21).

Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Trai của Thượng Đế, đã chết trên cây thập tự giá, và đã sống lại từ kẻ chết vào ngày thứ ba.

Thượng Đế ban cho những ai biết Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa Cứu Thế quyền gọi Thượng Đế là Cha (Rôma 8:15). Đấng Christ đã hứa rằng Ngài sẽ không lìa chúng ta hay bỏ chúng ta (Hêbơrơ 13:5).

Ngài không hứa cho chúng ta một đời sống dễ dàng, nhưng Ngài cho chúng ta đặc ân trình dâng “mọi điều cho Thượng Đế trong lời cầu nguyện” và biết rằng Ngài nghe, và sẽ trả lời cho chúng ta (I Giăng 5:15). Bởi Thần Linh của Ngài, Ngài ban cho sự bình an và sức lực nội tâm.

Tất cả những điều mà Thượng Đế đòi hỏi là bạn và tôi quay bỏ tội lỗi của chúng ta (ăn năn) và tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa và là Chủ. ” Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rôma 10:9).

Để tin Đấng Christ có nghĩa là bạn thừa nhận rằng không có điều gì bạn có thể làm “đủ tốt” để đáp ứng tiêu chuẩn thánh của Thượng Đế. Chỉ một mình Đấng Christ làm của hy sinh hoàn thiện để cất tội lỗi của chúng ta.

Bạn có từng đón nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của bạn chưa? Nếu chưa, bạn có thể làm ngay bây giờ. Hãy nói với Thượng Đế rằng bạn xin lỗi vì tội lỗi của bạn. Cám ơn Ngài vì đã ban Con Độc Sanh của Ngài chết thế cho con, và mời Ngài vào đời sống bạn.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s