Hãy Đến Với Nguồn Sáng

Ted Griffin

Tóm Tắt:
Tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới đầy tối tăm và nguy hiểm, nhưng Chúa Giê-xu đã tuyên bố, “Ta là ánh sáng của thế gian.” Bằng cách tin vào Ngài, chúng ta có thể đối diện với hành trình cuộc đời bằng sự hy vọng và sự an toàn. Một thông điệp từ tác giả viết truyền đạo đơn bán-chạy-nhất vào-mỗi-thời-đại của chúng tôi, Bạn Thì Đặc Biệt.Trọn Bản Văn
Tất cả những người màđã thích thú đọc hay xem câu chuyện cổ tích về Les Misérables thì có lẽ nhớ cảnh làm cảm động khi Jean Valjean đi tìm lại được cô bé Cosette từ những chủ quán trọ vô lương tâm. Cô bé nhỏ xíu bị đưa đến một cái giếng xa xôi lâu sau buổi để đổ đầy một thùng nước. Bị sợ hãi, cô bé đi đến đó cách chậm chạp, chắc là sẽ có vài quái vật hung ác muốn nhảy ra từ những bóng tối và vồ lấy cô bé. Thay vào đó Jean Valjean tiến lại cô từ từ, nói với cô cách dịu dàng, và nhân từ cầm tay cô và dẫn cô về lại quán trọ trong khi ông mang thùng nước về trên tay kia. Sự tối tăm không bao giờ là sự sợ hãi khi người mà chúng ta yêu mến và tin tưởng ở đó với chúng ta, đặc biệt là nếu người nào mà mạnh mẻ và gan dạ hơn chúng ta.

Tất cả chúng ta đều giống như cô bé Cosette trong thế giới tối tăm này. Bất kể là chúng ta cố gắng che dấu những sự sợ sệt của chúng ta thể nào đi nữa, thì chúng ta đôi khi sẽ gặp sự bối rối, không chắc chắn, và những đe dọa quá nhiều của cuộc đời đối với chúng ta. Những sự lo lắng về tài chánh, căn bịnh nghiêm trọng, sự từ bỏ của gia đình và những bạn bè, những báo hiệu của những tấn công bạo động, có thể là (hay là có thật) sự thất nghiệp, sự nguy hiểm trên những đường phố và xa lộ, và dẫn tới sự chết của chính nó – không có ai trong chúng ta sống trên một con đường đầy hoan lạc. Tất cả chúng ta đều đối diện với “nhiều sự nguy hiểm, công việc vất cả, những cạm bẫy,” như bài thánh ca “Ân Điển Lạ Lùng” nói. Và tồi tệ hơn nữa, là mỗi chúng ta phải đối diện với những kết quả, bây giờ và vĩnh viễn, về tội lỗi của chính chúng ta.

Nếu chúng ta có thể có người nào đó cầm tay chúng ta, để nói chuyện, người mà hướng dẫn chúng ta qua những rắc rối và hiểm họa của cuộc đời trên Hành Tinh Trái Đất, người mà can đãm, khôn ngoan, và dễ mến đủ để làm người hướng dẫn và người bạn của chúng ta. Tin lành là, có một Người sẵn sàng làm tất cả những điều đó và nhiều hơn nữa – Chúa Giê-xu Christ, Con của Thượng Đế, Chính Ngài.

Chúa Giê-xu gọi Ngài là “ánh sáng của thế gian” và đã nói rằng Ngài muốn mang chúng ta ra khỏi vương quốc của sự tối tăm và mang chúng ta vào vương quốc ánh sáng của Ngài (Giăng 8:12). Hay nói cách khác, Ngài biết chúng ta đang ở trong sự tối tăm – chúng ta bị bối rối, sợ hải, không chắc chắn về chính chúng ta, và còn gánh nặng bởi tội tỗi về chính những tội lỗi chống lại Thượng Đế. Nhưng Ngài ban cho chúng ta một sự lựa chọn – một cuộc đời chắc chắn, có mục đích, và sự tha thứ hoàn toàn – làm sạch tất cả những tội lỗi của chúng ta.

Và sự thật là, Ngài – và chỉ Ngài – là “ánh sáng của thế gian.” Không ai có thể làm điều này cho chúng ta. Dù là bạn chưa gặp biết Đấng Christ hay bạn đã biết Ngài trong một thời gian, bạn cũng cần ánh sáng của Ngài trong cuộc đời bạn. Từ chối hay lờ đi sự ban cho của Ngài sẽ bi thảm cho bạn và những người chung quanh bạn. Hãy xem Ngài có thể làm gì cho cuộc đời của bạn:

Cô-rinh-tô nhì 4:4-6 nói rằng, “cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: ‘Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm!’ đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.”

Lu-ca 1:79 nói với chúng ta rằng Chúa Giê-xu đã đến thế gian “Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an.”

Trong Giăng 12:46 Chúa Giê-xu nói, “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.”

Và chúng ta học từ Công-vụ Các Sứ Đồ 26:18 rằng Thượng Đế muốn chúng ta “đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội.”

Bạn có mệt mỏi vì ở trong sự tối tăm không? Bạn có sẵn sàng để đến với ánh sáng của Chúa Giê-xu Christ, người mà đã chết trên thập tự giá, chịu thay hình phạt cho những tội lỗi của bạn, rồi sống lại để cho bạn có sự bảo đảm về sự tha thứ và tình yêu bất diệt và một quê hương với Ngài mãi mãi chưa?

Nếu bạn Chưa bao giờ mời Đấng Christ vào cuộc đời của bạn, nhưng bạn sẵn sàng rời bỏ sự tối tăm phía sau và đến ánh sáng của Ngài, bạn có cầu nguyện với Ngài ngay bây giờ không? Bạn có thể nói vài lời như vầy:

Đức Chúa Trời, con biết rằng con đang sống cuộc đời trong sự tối tăm – sự tối tăm của bối rối, nghi ngờ, và của tội lỗi được chọn nghịch lại với Ngài. Nhưng con muốn sống trong ánh sáng của Ngài từ bây giờ. Xin vui lòng tha thứ cho tất cả sự không vâng lời và tội lỗi của con. Xin vui lòng thay thế sự tối tăm trong cuộc đời của von và tấm lòng của con bằng ánh sáng của tình yêu Ngài. Con bây giờ giao phó cho Ngài và mời Con của Ngài, Chúa Giê-xu Christ, làm Đấng Cứu Rỗi và Thượng Đế. Từ bỏ tội lỗi của con, con dâng chính con hoàn toàn cho Ngài. Xin vui lòng giúp con đi trong sự sáng như Ngài là trong sự sáng, hôm nay và mãi mãi.

“Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: ‘Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống’ (Giăng 8:12).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s