Cho Một Đoạn Đường Dài

Christin Ditchfield

Không có điều gì giống như là sự tự do trên con đường rộng mở…. Không có văn phòng ngột ngạt, không có những chồng giấy tờ làm việc, không có người giám sát xem chừng bạn mỗi năm phút. Ra ngoài trên con đường, bạn tự do – tự do để làm những sự chọn lựa của chính bạn và là chính bạn.Dĩ nhiên, có lúc con đường dài một tí. Bạn nhớ những người thân yêu của bạn. Gia thông đông đúc hay thời tết xấu. Thiết bị của bạn bị hư. Bạn cuối cùng lại tiếp tục, nhưng chỉ thấy những dặm đường trống vắng kéo dài trước bạn như là vô tận. Sự cô đơn có thể tràn ngập – không nói đến sự cám dỗ.

Vào những lúc như vậy, bạn muốn bạn có một người bạn, người để chia xẻ cuộc hành trình. Người nào đó để có bầu bạn – và đi đúng đường. Người để ở cùng, không phải chỉ cho một đoạn đường ngắn, nhưng cho một đoạn đường dài.

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng có Người muốn chia xẻ hành trình của cuộc đời với chúng ta. Chúa hiểu những mong muốn của chúng ta; Ngài biết những nhu cầu thầm kín nhất của chúng ta. Ngài đã tạo nên chúng ta cho tình bạn bè. Ngài đã thiết kế chúng ta để tìm sự đáp ứng sâu nhất của chúng ta trong một quan hệ cá nhân với Ngài.

Nhưng mọi người trong chúng ta đã chống lại Thượng Đế và cố gắng sống cuộc đời trong đường lối của chính chúng ta. Chúng ta đã cãi lại “những luật lệ của giao thông.” Chúng ta từ bỏ bản đồ chỉ đường của Thượng Đế, lẫn tránh những chỉ dẫn của Ngài, và đã chọn để đi con đường của chính chúng ta (Ê-sai 53:6). Kinh Thánh gọi điều này là “tội lỗi” – và nó dẫn đến một hình phạt khắc nghiệt: sự chia cách đời đời khỏi Thượng Đế.

“Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết” (Châm-ngôn 16:25).

Thượng Đế, trong sự nhân-từ-yêu-thương của Ngài, đã không thể chịu nổi khi thấy chúng ta hủy hoại chính chúng ta. Ngài không muốn chúng ta xa cách Ngài mãi mãi, cho nên Ngài đã ban cho một con đường để mang chúng ta trở lại với chính Ngài.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Chúa Giê-xu nêu gương cho chúng ta bằng cách đi đúng đường. Ngài đã trải qua một cuộc đời hoàn thiện và vô tội của sự vâng lời với Cha của Ngài. Rồi – mặc dù Ngài không cần phải làm – Chúa Giê-xu đã chịu lấy hình phạt mà chúng ta xứng đáng nhận lãnh và Ngài đã chết trên cây thập tự để chuộc lấy hình phạt cho những tội lỗi của chúng ta. “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình” (Giăng 15:13).

Chúa Giê-xu đã sống dậy từ ngôi mộ, phá tan quyền lực của tội lỗi và sự chết. Ngài đã lập nên một con đường cho chúng ta để được hàn gắn với Thượng Đế và hội phục lại mối liên hệ đúng đắng với Ngài. Kinh Thánh nói với chúng ta một cách đơn giản rằng, “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:31).

Khi chúng ta nhận tội của chúng ta và đặt niềm tin của chúng ta và Chúa Giê-xu Christ, Ngài sẽ đưa chúng ta đến một con đường hoàn toàn mới. Ngài chỉ cho chúng ta nơi mà chúng ta cần phải đến, bởi vì Ngài biết đường đi. Khi chúng ta cô đơn hay bị cám dỗ để đi theo hướng sai, thì Chúa Giê-xu làm bạn với chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để ở trong con đường đúng (1 Cô-rinh-tô 10:13).

Hành trình của cuộc đời du lịch với Chúa Giê-xu là một cuộc mạo hiểm không bao giờ chấm dứt! Chúa Giê-xu đã nói, “ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật!” (Giăng 10:10). Vào những ngày mà con đường gặp khó khăn, chúng ta có sự bảo đãm của Chúa Giê-xu mà Ngài sẽ ở với chúng ta trong đoạn đường dài. “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5).

Để bắt đầu mối quan hệ cá nhân của chính bạn với Chúa Giê-xu và mời Ngài đến để chia xẻ hành trình cuộc đời với bạn, bạn có thể cầu nguyện vài điều như vầy:

Thưa Chúa Giê-xu, con biết rằng con là một tội nhân. Con đã chọn con đường sai nhiều lần. Xin vui lòng tha thứ cho con. Cám ơn Ngài đã chết trên thập tự giá cho những tội lỗi của con. Con mời Ngài vào trong đời con. Hướng dẫn con và chỉ đường cho con. Ban cho con sức mạnh để bước theo cách trung tín trên con đường mà Ngài đã chọn sẵn cho con, để con có thể kinh nghiệm được sự vui mừng và bình an mà Ngài mang đến cho con. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s