Cassie Bernall: Cô Đã Nói Có

Bạn có tin vào Thượng Đế không?

Trong sự tĩnh thức từ câu chuyện mới đây về những sự bắn lộn ở Trường Trung Học Columbine của cô Cassie Bernall đã trở thành một sự khuyến khích cho nhiều người. Câu chuyện sau đây được viết như Cassie đã kể về nó.

Tên của tôi là Cassie Bernall. Tôi đã ở tại thư viện của Trường Trung Học Columbine, vào ngày 20 tháng tư, năm 1999, khi hai người bạn cùng lớp của tôi đã ôm giữ tôi và sự bắt làm con tin của những người bạn tôi với những viên đạn, những trái bom, và sự khủng bố của họ. Một trong những người đàn ông mang súng đã đẩy mạnh cây súng vào mặt của tôi và hỏi, “Bạn có tin vào Thượng Đế không?”

Trước khi tôi kể cho bạn nghe tôi đã trả lời như thế nào, xin vui lòng biết rằng chỉ hai năm trước khi tôi đang bắt chước học sự màu nhiệm đen.

Cha mẹ tôi đã bị báo động khi họ khám phá vài lá thư mà một trong những người bạn của tôi đã viết cho tôi. Đó là khi họ đã dự vào với tình yêu khó xử. Họ đã giam cầm tôi khỏi những người bạn cũ của tôi, bắt tôi phải thay đổi trường học, và cố nài tôi đi nhà thờ và tham gia vào nhóm thanh niên. Một cách cá nhân, tôi nghĩ rằng họ đã cứu cuộc đời tôi.

Ở nhóm thanh niên, tôi đã bắt đầu nghe về tình yêu của Thượng Đế và sự tha thứ qua Con Của Ngài, là Chúa Giê-xu Christ. Tôi đã khám phá ra rằng bất chấp những việc khủng khiếp tôi đã làm hay đã muốn làm, thì Chúa Giê-xu đã chết cho tôi. Tôi đã quyết định rằng tôi muốn giao cuộc đời tôi cho Ngài. Sau đó tôi đã viết điều ghi chú này:

Bây giờ tôi đã bỏ đi tất cả mọi thứ – Tôi đã hiểu rằng đó là con đường duy nhất để biết về Đấng Christ và để kinh nghiệm quyền năng vĩ đại mà đã mang Ngài trở lại với sự sống, và để hiểu rằng điều mà thật sự có nghĩa chịu đựng và cùng chết với Ngài. Vì vậy, bất cứ điều gì cần phải làm, tôi sẽ là người mà sống trong sự mới mẻ tươi mát của cuộc đời của những người mà sống xót từ sự chết.” – Cassie Bernall

Câu chuyện đã xảy ra trong thư viện Columbine, rằng tôi đã đối diện giây phút thật sự của tôi. Với cây súng chỉa vào mặt tôi, tôi đã được hỏi để chọn giữa cuộc sống cũ của tôi và cuộc sống mới của tôi trong Đấng Christ với câu hỏi, “Bạn có tin vào Thượng Đế không?” Tôi lấy một hơi thở sâu, rồi trả lời với một giọng nói trong trẻo, “CÓ!”

“Tại sao?” người cầm súng đã hỏi. Trước khi tôi đã có thể trả lời, thì ông đã kéo cò, chấm dứt cuộc đời của tôi trên trái đất. Tôi sung sướng thế nào vì tôi đã đứng lên cho Thượng Đế với câu trả lời CÓ của tôi! Cái chết của tôi thật sự là câu trả lời của tôi cho câu hỏi cuối cùng của người cầm súng, “Tại sao”. Vì hôm nay tôi ở với Thượng Đế. Không ai có thể lấy mất điều đó khỏi tôi!

Bạn có muốn nói CÓ với Chúa Giê-xu, giống như tôi đã làm không? Bạn có muốn nói CÓ để biết rằng Thượng Đế đã tha thứ cho những tội lỗi của bạn; nói CÓ để biết rằng bạn có thể ngày nào đó, giống như tôi, ở với Ngài đời đời không?

Để nói CÓ, đầu tiên, hãy nhận biết rằng bạn là một tội nhân. Kinh Thánh nói rằng, “Vì mọi người đã có tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).

Ai sẽ nối nhịp cầu giữa bạn và Thượng Đế? Chúa Giê-xu nói, “Ta là đường đi và lẽ thật và sự sống. Không ai có thể đến với Cha mà không qua Ta” (Giăng 14:6).

Tin tức tốt lành ở trong Rô-ma 10:9-11 nói, “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công-bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh Thánh nói rằng: ‘Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ-thẹn.'”

Chúa Giê-xu đang gõ cửa của tâm hồn bạn (Khải-kuyền 3:20). Bây giờ là thời gian để lấy lại chổ đứng, để “không còn sống cho chính bạn nữa, nhưng cho Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 5:15).

Bạn sẽ nói CÓ và mời Ngài vào trong lòng bạn không?

Hãy thử lòng của bạn. Bạn có thể nói CÓ cho năm câu hỏi này không?

Bạn có phải là một tội nhân không?

Bạn có muốn sự tha thứ cho những tội lỗi không?

Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu Christ đã chết trên thập tự giá cho bạn và đã sống lại không?

Bạn có sẵn sàng giao trọn cuộc đời của bạn cho Chúa Giê-xu Christ không?

Bạn có sẵn sàng mời Chúa Giê-xu Christ vào trong cuộc đời bạn và trong lòng của bạn không?

Nếu bạn có thể nói CÓ với năm câu hỏi này, rồi đơn giãn nói với Chúa Giê-xu rằng: “Con là một tội nhân, con muốn được sự tha thứ cho những tội lỗi của con. Con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết và đã sống lại. Con muốn giao phó cuộc đời con cho Đấng Christ. Chúa Giê-xu, xin hãy vui lòng ngự vào trong lòng con. A-men.”

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s