Chúng Ta Hãy Hành Động! Những Con Người Bình Thường, Lòng Can Đảm Xuất Chúng

Lisa Beamer cùng với Ken Abraham

Vào ngày 11 tháng 9, năm 2001, Todd Beamer và những hành khách đã chế ngự những tên khủng bố kẻ mà đã xâm lấn Chuyến-bay số 93. Bởi vì những hành động can đảm của họ, mà sự chiến thắng chủ nghĩa khủng bố đã thành công, cứu lấy nhiều mạng sống và ngăn ngừa nỗi đau buồn thậm chí lớn hơn cho dân tộc. Vào những ngày tháng sau ngày 11 tháng 9, đất nước đã chứng kiến một lời chứng gan dạ tương tự của Lisa Beamer, qủa phụ của Todd, khi bà nói về đức tin không lay động của mình trong Thượng Đế giữa sự mất mát riêng tư tràn ngập. Lý do hy vọng của Lisa là gì? Làm sao bà đương đầu mỗi ngày mới khi bà nuôi ba con nhỏ của mình? Lisa chia xẻ: Continue reading “Chúng Ta Hãy Hành Động! Những Con Người Bình Thường, Lòng Can Đảm Xuất Chúng”

Advertisement