Christin Ditchfield

Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Cuộc đời là gì?

Khi còn là một thanh thiếu niên, ông David đã chiến đấu với những câu hỏi này. Khi lớn lên như là một trong mười hai đứa con, ông đã chiến đấu để tìm đặc tính của chính ông và khám phá nơi của ông trong thế giới. Ông học không giỏi ở trường. Ông không thể tưởng tượng ông có được một nghề nghiệp cụ thể nào. Có lẽ ông nên tìm hướng để phục vụ trong quân đội, như cha của ông đã làm. Chỉ mới mười bảy tuổi, ông David đã thuyết phục cha mẹ của ông cho phép ông đi làm nghĩa vụ quân sự.

Quân đội đã dạy ông David vài năng khiếu hữu dụng, đã cho ông kỷ luật và một cảm nhận của sự thực hiện mục đích – một cái nếm về sự thành công. Ông nhanh chóng thăng chức để trở thành Trung Sĩ. Nhưng đối với sự mất hết can đảm của ông David, vẫn còn có một sự trống vắng sâu sa bên trong. Điều gì đó đang thiếu. Ông David đã bắt đầu kinh nghiệm với những hành vi mà ông liên kết với tính trưởng thành và nam tính: cuộc sống cách chật vật – và tiệc tùng còn nhiều hơn. Continue reading

Advertisement