Món Quà Kỳ Diệu Nhất

Peter Jeffery

Lễ Giáng Sinh không phải là về những tiếng nhạc ngựa kéo xe trượt tuyết và Ông Già Nô-en. Nó cũng không phải nói về con gà tây và sự nhồi bánh, bánh nướng nhân ngọt và bánh trái cây. Chúng ta có thể có được một Lễ Giáng Sinh hạnh phúc hoàn toàn mà không cần đến bất cứ những điều này.Lễ Giáng Sinh không chỉ nói về những người chăn chiên và những nhà thông thái, một ngôi sao dẫn đường và một máng cỏ. Những thành phần đáng yêu này nằm trong sự miêu tả của Kinh Thánh về Lễ Giáng Sinh đầu tiên nhưng là tờ giấy gói quà mà trong đó Thượng Đế đã gởi đến món quà kỳ diệu nhất của Ngài. Thật là khờ dại để làm quan trọng hóa về tờ giấy gói quà hơn là về món quà có giá trị.

Lễ Giáng Sinh là nói về món quà của Thượng Đế. Đó là về Chúa Giê-xu. Không có Chúa Giê-xu Christ, thì có thể có một mùa giữa mùa đông về sự ăn uống, nhưng bạn không thể không có mùa ĐẤNG-CHRIST. Món quà kỳ diệu của Thượng Đế với chúng ta không phải là một nhà chính trị gia, một triết lý gia, hay một người thầy giáo giỏi khác – thế giới có rất nhiều người như vậy. Thượng Đế đã gởi Con duy nhất của Ngài xuống thế gian bởi vì thế gian không có Đấng Cứu Rỗi và rất cần một Đấng như vậy.

Chúng ta tất cả đều tặng những món quà cho những người thân yêu vào Lễ Giáng Sinh, và hầu hết chúng ta đều có khó khăn trong việc mua những món quà. Tôi sẽ tặng cho anh ta cái gì? Cô ta cần cái gì? Liệu họ có thích nó không? Có thể anh ta đã có một trong những thứ đó rồi! Cái đó thì tốt, nhưng nó quá mắc tiền!

Thượng Đế đã không có khó khăn giống như thế khi Ngài ban cho chúng ta món quà Giáng Sinh của Ngài. Ngài biết chính xác cái mà chúng ta cần, điều gì chúng ta không có và điều gì chúng ta không thể bao giờ có trừ khi Ngài ban nó cho chúng ta. Nó rất đắc giá, nhưng Ngài sẵn sàng trả cho giá đó.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Thượng Đế đã ban cho chúng ta một Đấng Cứu Rỗi bởi vì tất cả chúng ta là những tội nhân, và chúng ta cần cứu khỏi tội lỗi và những kết quả của tội lỗi chúng ta – sự chết và địa ngục.

Điều ngược lại với niềm tin phổ biến, là chúng ta không thể giải quyết tội lỗi của chính chúng ta. Chúng ta không thể làm điều gì để làm chúng ta có thể chấp nhận được với Thượng Đế thánh khiết. Một cách đạo đức thì chúng ta có thể chuyển thành một cái lá mới và thay đổi tư cách của chúng ta, nhưng một cách tôn giáo thì nó không thể bởi vì Thượng Đế nói rằng tất cả những đàn ông và đàn bà đều chết về mặt linh hồn. Nếu chúng ta được cứu, thì nó phải được làm cho chúng ta bởi vì chúng ta không thể làm nó chính chúng ta. Vì thế mà Thượng Đế đã ban Chúa Giê-xu để làm Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi duy nhất bởi vì Ngài là Con của Thượng Đế và là câu trả lời duy nhất cho tội lỗi của chúng ta. Không có ai khác mà Thượng Đế đã gởi làm Đấng Cứu Rỗi, và không có ai khác mà có thể cứu chúng ta. Chúa Giê-xu là món quà duy nhất của Thượng Đế bởi vì Ngài là như vậy. Ngài là Con của Thượng Đế. Ngài là Em-ma-nu-ên, có nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Ngài là Thượng Đế đã trở thành con người. Chúa Giê-xu là món quà duy nhất của Thượng Đế bởi vì điều mà Ngài đã làm. Ngài gánh lấy trách nhiệm của tội lỗi và sự phạm tội. Ngài chịu lấy hình phạt cho những tội lỗi đã tạo nên, và trên thập tự giá Ngài đối diện sự phán xét của Thượng Đế thay cho chúng ta. Ngài là Chúa Giê-xu, Người mà đã gánh hết tội của thế gian.

Điều đáng buồn và bi thảm là mặc dù chúng ta tất cả đều cần Món Quà và mặc dù Thượng Đế ban Món Quà cách tự do, hầu hết người ta sẽ không nhận lấy nó. Thực tế, thì họ từ chối nó cách kiên quyết. Họ chú trọng về những giấy gói quà của câu chuyện Giáng Sinh, nhưng họ lại không muốn Đấng Cứu Rỗi. Những giấy gói quà không thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Chúng không thể giải quyết tội của chúng ta.

Làm thế nào để bạn có thể nhận được món quà?

Nhìn nhận rằng tội của bạn tách rời bạn khỏi Thượng Đế thánh khiết; ăn năn về tội lỗi của bạn; nhận biết rằng Thượng Đế yêu thương bạn nhiều đến nổi mà Ngài đã gởi Con Ngài xuống chết cho bạn và đã sống lại từ sự chết trong sự chiến thắng; và cuối cùng, nhận Chúa Giê-xu vào trong cuộc đời bạn bằng đức tin. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng nếu bạn “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9). Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ bằng sự cầu nguyện với lời cầu nguyện sau đây:

Cám ơn Ngài, Thượng Đế, đã ban Con duy nhất của Ngài xuống chết thay cho con. Con biết rằng không có Ngài thì con sẽ tách xa khỏi Ngài mãi mãi bởi vì những tội lỗi của con. Con ăn năn những tội của con và mời Ngài vào trong cuộc đời của con để làm Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của con. A-men.

Những giấy gói quà của Lễ Giáng Sinh thì đáng yêu, nhưng Món Quà còn dễ thương hơn. Nó là Món Quà mà không bao giờ cần sự thay thế, không bao giờ hao mòn, và không bao giờ trở thành lỗi thời. Nó là một Món Quà quý báu nhất mà đã lấy mất Thượng Đế một giá khổng lồ. Món Quà là chính Chúa Giê-xu.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s