Sứ Điệp Giáng Sinh

Billy Graham

Những ơn phước của lễ Giáng Sinh gắn chặt với sự đáp lời của chúng ta đối với Đứa Bé của Đấng Christ được sanh ra tại thành Bết-lê-lem cách đây 2000 năm. Khi chúng ta đọc câu chuyện Giáng Sinh trong Kinh Thánh, có ít nhất ba cách mà chúng ta trả lời với Ngài.Một cách đáp lời được đưa ra bởi người chủ quán khi Ma-ri và Giô-sép muốn tìm một chỗ để Em Bé được sanh ra. Chủ quán không thù hằn; ông không phản đối với họ, nhưng quán trọ của ông đã đầy; đôi bàn tay của ông đã đầy; tâm trí của ông bận rộn.

Ngày nay, đây là câu trả lời mà hàng triệu người đã làm. Như người chủ quán thành Bết-lê-hem, họ không thể tìm thấy chỗ cho Đấng Christ. Tất cả những chỗ trọ trong lòng họ đã bị những thú vui rộn rịp khác lấp đầy. Câu trả lời của họ không phải là vô thần. Không phải là bất tuân. Mà nó là sự bận rộn và cảm giác có thể tiếp tục cuộc sống tốt cách hợp lý mà không cần có Cơ Đốc Giáo.

Một cách trả lời khác là từ Vua Hê-rốt. Câu trả lời của ông là một trong những điều thù hằn. Trong tính ganh tỵ giận dữ, khi Hê-rốt nghe tin rằng một vi Vua được sanh ra, ông ta nói, “Hãy tiêu hủy nó! Hãy để nó chết trong khi còn ở trong nôi.”

Câu trả lời vẫn tiếp diễn và hợp lý cho đến khi một ngày kia nó trở thành tiếng gầm gừ khiếp sợ của đám thường dân điên cuồng: “Hãy tránh xa Nó, hãy tránh xa Nó, hãy đóng đinh Nóù.”

Ở nhiều nơi trên thế giới, tiếng kêu nầy vẫn thét lên. Thế gian bội nghịch Đấng Mê-si. Nếu Ngài là vẫn còn là một Giê-xu hiền lành và nhơn từ, thì có lẽ mọi việc sẽ an toàn; sẽ không còn nguy hiểm nữa. Hoặc nếu Ngài vẫn còn là một người mơ mộng huyền bí, hay nếu chúng ta đặt Ngài đứng trong cửa sổ kiếng màu và Ngài sẽ không bao giờ xuống làm phiền chúng ta, rồi thì sẽ ổn thỏa. Nhưng là một Đấng Christ cai trị, một Đấng Christ thay đổi đời sống – điều nầy có nghĩa là những gì không thể chấp nhận đối với hàng triệu con người. Đó là mối đe dọa cho lối sống của họ. Nó đánh vào tận gốc rễ của sự độc lập của họ.

Nhưng một cách đáp lời khác thì hoàn toàn khác hẳn. Đó là sự đáp lời của thầy tế lễ già Si-môn trong Đền thánh. Ông đã bồng ẵm Hài Nhi Christ trong tay và nói, “Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu rỗi của Ngài.”

Cách đáp lời của Si-mê-ôn là cách đáp lời của sự ủy thác. Đây là cách đáp lời mà tôi cầu nguyện cho bạn thực hiện.

Bạn đã giao phó cuộc đời mình cho Đức Chúa Giê-xu Christ một cách không thay đổi chưa? Nếu bạn chưa, thì tôi mời bạn làm ngay bây giờ. Sứ Đồ Phi-e-rơ thật đúng:

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.”

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s