Món Quà

Quá thường thì Lễ Giáng Sinh bị nuốt mất trong sự bận rộn của mua sắm và gởi những cái thiệp và việc gói những món quà. Khi chúng ta hối hả chung quanh, chúng ta thường mất đi sự kỳ diệu của Lễ Giáng Sinh là gì.

Lễ Giáng Sinh đã bắt đầu với một món quà được ban cho loài người hai ngàn năm về trước. Đó là một đứa trẻ, đã sinh ra tại chuồng ngựa ở Bết-lê-hem và nằm trong máng cỏ. Sự sinh ra của Ngài đã được loan truyền bởi những nhà thông thái đã được dẫn đường từ Phương Đông bởi một ngôi sao rất đặc biệt.

Đó là một món quà mà chúng ta cần nhất: một Đấng Cứu Rỗi, Con Thánh của Thượng Đế. Đây là tin lành đã được tuyên bố bởi thiên sứ: ” Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11).

Tại sao món quà của Thượng Đế về một Đấng Cứu Rỗi lại rất quan trọng? Có ba lý do:

  1. Tính quan trọng về sự cần thiết. Tương lai của con người đang lâm nguy. Tội lỗi đã tàn phásự sáng tạo của Thượng Đế và đã mang lại sự bất hòa với Đấng Sáng Tạo của nó.
  2. Tính quan trọng về món quà. Không những sự cần thiết là quan trọng, mà món quà cũng quan trọng! “Nầy là Con yêu dấu của ta,” Chúa nói, “đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17).
  3. Tính quan trọng về cái giá. Hãy đọc những hình tượng cảm kích về sự đau khổ của Đấng Christ trong sách Ê-sai 53, Thi-Thiên 22, và Thi-Thiên 69. Thập tự giá chỉ là một phần của cái giá mà Ngài phải trả cách vui mừng.

Chúa Giê-xu Christ đã không chết cho tội lỗi của chính Ngài hay bởi Ngài là một nạn nhân của những hoàn cảnh. Ngài đã đến, như là một món quà lớn nhất của Thượng Đế cho bạn và tôi. Kinh Thánh hỏi cách nhấn mạnh: “mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được?” (Hê-bê-rơ 2:3).

Bạn đã xem kỹ món quà quan trọng thật sự của Giáng Sinh chưa? Thượng Đế có đang hối bạn nhìn qua những điều xấu và cuối cùng của Giáng Sinh không”

Món quà của Thượng Đế cho bạn thì đang chờ đợi. Ngay bây giờ, bất cứ bạn đang ở đâu, bạn có thể nhận lấy món quà đắt tiền nhất, Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16)

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s