Tinh Thần của Lễ Giáng Sinh

Christin Ditchfield

Chà! Vô lý!

Trong nhiều năm Ebenezer Scrooge chế giễu vào những người mà ăn mừng Lễ Giáng Sinh. Rồi vài Đêm Nô-en, “người tội nhân xưa tham lam, chộp lấy, cạo, nắm chặt, vặn mạnh, ôm chặt” này đã phải đối diện với sự bất hạnh của chính ông – tính tham lam và sự ham muốn đã nô lệ ông- và sự kinh hãi kết tội đang đợi ông. Scrooge đã bước vào Tinh Thần của Lễ Giáng Sinh – Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai. Trong một lúc của lòng tràn ngập, ông đã khám phá ra ý nghĩa thật của ngày lễ ơn phước này. Và rồi:

“Ông đã trở thành tốt như một người bạn, như một người thầy, như một người đàn ông, như thành phố cũ đã biết điều đó Sau đó trở đi nó luôn nói về ông ấy, rằng ông đã biết làm thế nào để giữ cho Lễ Giáng Sinh tốt, nếu bất cứ người nào sống sẽ được hưỡng sự hiểu biết.”

Một bản nhạc Giáng Sinh của Charles Dicken đã trở thành một bản nhạc cổ điển – một trong những câu chuyện ngày lễ yêu thích nhất qua tất cả thời đại. Nó là một câu chuyện về niềm tin và hy vọng, của sự thay đổi, sự cứu chuộc, và sự tái sinh. Nó là một câu chuyện mà chỉ cho chúng ta tới Lễ Giánh Sinh đầu tiên và ý nghĩa thật của ngày lễ sự sinh ra của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê-xu Christ, đã được sanh ra đển mang đến hy vọng và sự cứu chuộc cho thế giới.

“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11).

Dickens đã viết chính bản nhạc của ông về Giáng Sinh đầu tiên – không phải cho sự xuất bản, nhưng cho gia đình của ông. Nó được gọi là Cuộc Đời của Đức Chúa Trời Chúng Ta. Trong cuốn sách, Dickens đã chia xẻ từ lòng của ông ta, kinh nghiệm cuộc đời của chính ông – sự quyền năng của Phúc Âm. Ngài đã đơn giản bắt đầu,

Những đứa con thân mến của tôi,
Cha rất ước ao rằng các con nên biết vài điều về Lịch Sử của Chúa Giê-xu Christ. Bởi vì mọi người đều biết về Ngài. Không ai sống, mà đã quá tốt, quá nhân từ, quá hiền lành, và quá thương xót cho tất cả những người mà đã làm sai, hay đã ở trong bất cứ tình trạng bịnh hoạn hay khốn khổ Và như Ngài đang ở trên Thiên Đàng bây giờ, nơi mà chúng ta hy vọng để đến đó, và tất cả để gặp từng người sau khi chúng ta chết, và nơi đó chúng ta hạnh phúc với nhau luôn luôn, các con không bao giờ có thể nghĩ về một nơi tốt lành trên Thiên Đàng là cái gì, mà không biết về Ngài là ai và Ngài đã làm gì.

Chúa Giê-xu là ai? Kinh Thánh nói cho chúng ta nghe Ngài đã là – và đang là – Con của Thượng Đế. “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài ” (Ga-la-ti 4:4). “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài” (Cô-lô-se 1:15,19).

Và Ngài đã làm gì? Ngài đã chết trên thập tự giá cho những tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh giải thích rằng tất cả chúng ta đều đã phạm tội và thiếu mất những vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hình phạt của tội lỗi là sự chết – là sự xa cách đời đời với Thượng Đế. Chúa Giê-xu đã đến để cứu chúng ta – bằng sự trả giá hình phạt thay chổ của chúng ta. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Chúa Giê-xu là món quà đầu tiên của Giáng Sinh. Ngài là Tinh Thần thật của Giáng Sinh. Khi chúng ta thú nhận những tội lỗi của chúng ta, tin vào Ngài, và nhận sự tha thứ của Ngài, thì chúng ta sẽ được tái sinh. “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống” (1 Giăng 5:12). “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Khi Ebenezer Scrooge đã gặp được Tinh Thần thật của Lễ Giáng Sinh, vợ của ông ta đã được thay đổi cách kỳ lạ. Cuộc đời của bạn cũng có thể được thay đổi. Nhận Chúa Giê-xu Christ như là Đấng Cứu Rỗi của bạn và hãy đón tiếp vào cuộc đời bạn sự bình an và vui mừng của Tinh Thần thật về Giáng Sinh. Bạn có thể cầu nguyện vài điều như vầy:

Chúa Giê-xu thân mến, con biết rằng con là một tội nhân đang cần một Đấng Cứu Rỗi. Cám ơn Ngài đã chết trên thập tự giá cho những tội lỗi của con. Con bây giờ từ bỏ cách sống của của con và mời Ngài làm tràn đầy con với Tinh Thần thật của Lễ Giáng Sinh. Hãy giúp con sống cuộc sống mới của con trong cách mà làm vui lòng Ngài. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s