Công Viên Nô Đùa Khủng Long

[ English | Vietnamese ]


Bạn có biết rằng có hơn 300 loại khủng long khác nhau không? Một vài loại thì có thể bơi, và vài loại thì có thể bay. Vài loại thì có răng nhọn để ăn thịt. Những loại khác thì có cổ dài để với tới những đỉnh cây lá. Thượng Đế tạo mỗi khủng long đặc biệt, có hình dạng và kích thước và màu sắc riêng của nó. Nhưng bạn có biết rằng Thượng Đế tạo nên điều gì đó đặc biệt hơn khủng long không? Ngài tạo dựng nên bạn! Continue reading “Công Viên Nô Đùa Khủng Long”