Cái Bông Tuyết Nhỏ

[ English | Vietnamese ]

Phía trên cao băng đá, có một cái bông tuyết nhỏ sống trên những đám mây của mùa đông. Cái bông-tuyết này có một cái lỗ hình-ngôi-sao ở giữa và sáu cánh tay đưa ra mà nhìn giống như những cây thông bé nhỏ. Tất cả những cái bông-tuyết đều có sáu cánh tay, dĩ nhiên, nhưng không phải tất cả chúng nó đều nhìn giống như những cây thông bé nhỏ cả. Hơn thế, chỉ có một số ít là có hình-ngôi-sao ở giữa. Cái bông-tuyết này thì đặc biệt. Tên của nó là Glitter.

Glitter đã lớn lên kế bên cửa nhà của ông Flip, một cái bông-tuyết già khó tính, với những cánh tay vuông. Glitter rất thích nói chuyện với ông Flip.

“Cậu đã được tạo nên cách đặc biệt, Glitter. Không có cái bông-tuyết nào nhìn giống như bạn cả,” ông Flip đã nói với cậu bé một lần.

“Có những bông-tuyết nào giống như ông không, Flip?” Glitter hỏi. Continue reading “Cái Bông Tuyết Nhỏ”